Politica de confidenţialitate

PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Romcrete Echipamente S.R.L. aduce la cunoștința vizitatorului/utilizatorului  că a luat la cunoștință următoarele:


Persoanele fizice (utilizatori) care accesează/utilizează site-ul web shop.romcrete.ro pot naviga și pot utiliza serviciile acestuia fie ca vizitatori obișnuiți, fie ca utilizatori înregistrați, iar prelucrarea datelor personale este reglementată de această politică. 

Romcrete Echipamente este responsabilă de prelucrarea datelor cu caracter personal ale vizitatorului/utilizatorului și controlează prelucrarea acestora în conformitate cu dispozițiile Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR 2016/679), în conformitate legislația romana aplicabilă pentru protecția datelor cu caracter personal, precum și pentru protecția datelor cu caracter personal și a confidențialității în sectorul comunicațiilor electronice (Legea nr. 365 din 7 iunie 2002 privind comerțul electronic) și cu deciziile Autorității pentru protecția datelor cu caracter personal ( ANSPDCP).

Menționăm următoarele temeiuri juridice:

 • Articolul 6.1.b din GDPR): pentru a atinge scopul executării contractului de vânzare la distanță sau pentru a lua măsuri la cererea utilizatorului înainte de încheierea contractului și, în special, pentru a permite utilizatorului să își finalizeze comenzile pe  shop.romcrete.ro pentru a comunica, trimite mesaje informative cu privire la etapele de procesare a comenzii, pentru a furnizeza clarificări legate de comandă și, în general, analiza și furnizeza informații despre comenzile pe care le-a realizat, pentru a livra comanda la locul ales de acesta, confirma și identifica în cazul în care este necesar, informa cu privire la stocul existent, prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate în momentul înregistrării și introducerii comenzii în formularul de comandă este necesară , precum și pentru a înregistra și monitoriza tranzacțiile.
 • Articolul 6.1.f GDPR): o alternativă de prelucrare a datelor cu caracter personal este necesară pentru a îmbunătăți serviciile, detecta fraudele sau abuzurile, pentru a coopera cu autoritățile judiciare și de control. De asemenea, pentru informarea vizitatorului/ utilizatorului prin comunicare telefonică, WhatsApp, poștă, e-mail, mesaj pe telefonul mobil (SMS) sau orice alt mijloc de comunicare corespunzător obținute în mod legal în contextul utilizării shop.romcrete.ro  și www.romcrete-echipamente.ro , referitor la produsele și serviciile Romcrete Echipamente, ofertele și/sau concursurile pe care le organizează, pentru realizarea de sondaje în vederea îmbunătățirii produselor și serviciilor, precum și alte activități promoționale în contextul relației comerciale dintre aceștia (Legea nr. 365 din 7 iunie 2002 privind comerțul electronic) și în cazul în care utilizatorul este de acord.
 • Articolul 6.1.c GDPR): unele date ale utilizatorului sunt păstrate pentru a respecta obligațiile juridice ale Romcrete Echipamente, cum ar fi în scopuri fiscale și de contabilitate.
 • Completarea câmpurilor speciale ale site-ului constituie o dovadă afirmativă a consimțământului de a primi mesaje informative/promoționale. 

Drepturile vizitatorilor/utilizatorilor

În cazul unei comenzi online, utilizatorul va declara anumite date cu caracter personal pe care Romcrete Echipamente  le va prelucra. Fiecare utilizator al site-ului  are posibilitatea de a alege 2 modalități de a finaliza o comandă online și de a declara datele sale personale:

 1. Ca simplu vizitator (Comadă rapidă): datele sale personale vor fi păstrate în arhive timp de 60 de zile de la livrarea sau finalizarea comenzii. Informațiile care fac dovada achiziției, factura de exemplu  vor fi păstrate în scopuri fiscale. Datele de contact vor fi utilizate  în scopuri de publicitate comercială, cu excepția cazului în care utilizatorul nu dorește să primească astfel de comunicări.
 2. În calitate de utilizator înregistrat al magazinului: își poate modifica sau rectifica în orice moment datele prin conectarea la contul său. Datele vor fi păstrate și prelucrate până când acesta solicită ștergerea contului său sau până când iși retrage acordul. Cu toate acestea, unele date referitoare la achiziții, acord sau retragerea acestuia vor rămâne ca informații pentru a asigura dovada legalității.

Datele cu caracter personal pe care fiecare utilizator trebuie să le comunice prin intermediul magazinului online ( shop.romcrete.ro ) al Romcrete Echipamente S.R.L. și pentru a plasa comenzi sunt următoarele:

 • nume și prenume
 • adresa de livrare a produselor
 • adresa de facturare a comenzii (dacă este diferită de adresa de livrare)
 • detaliile complete de facturare
 • numărul de telefon mobil
 • adresa sa de e-mail.

Detaliile cardului de credit  nu sunt stocate de Romcrete Echipamente S.R.L. ci sunt înregistrate direct într-un mediu securizat al companiei partenere.

În plus față de cele de mai sus, Romcrete Echipamente S.R.L. mai colectează și stochează următoarele date cu caracter personal numai pentru utilizatorii înregistrați:

 • istoricul comenzilor
 • produse care se află în coșul de cumpărături sau în lista de favorite

În cazul în care se solicită livrarea de produse sau servicii către o altă persoană, utilizatorul va fi pe deplin responsabil pentru informarea și consimțământul persoanei desemnate și își asumă întreaga responsabilitate 

Furnizarea datelor cu caracter personal de mai sus este necesară și reprezintă o condiție pentru executarea corectă a comenzii și livrarea produselor. Din acest motiv, consimțământul nu este necesar pentru această prelucrare specifică.

Datele cu caracter personal privind primirea, executarea și livrarea unei comenzi,  detaliile privind cumpărăturile vor fi prelucrate cu scopul de a ajuta utilizatorii atât de către angajații competenți ai Romcrete Echipamente S.R.L, cât și de către firma de curierat sau alți procesatori în numele Romcrete Echipamente S.R.L, cu scopul îndeplinirii unei comenzi.  

Beneficiarii datelor vizitatorilor/utilizatorilor sunt sau pot fi:

 • Angajații competenți ai Romcrete Echipamente S.R.L
 • Autoritățile fiscale și autoritățile bancare în cazul unui audit
 • Partenerii externi - servicii de livrare (prin curierat).

Fiecare vizitator/utilizator își poate exercita în orice moment drepturile prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor 679/2016 UE, în special articolele 12-23, precum și de legislația națională, în special:

 • dreptul la rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal
 • dreptul de a se opune prelucrării datelor
 • dreptul la informare și acces la datele prelucrate
 • dreptul la limitarea prelucrării datelor sale
 • dreptul la portabilitatea datelor sale.

Exercitarea drepturilor de mai sus poate fi făcută de orice vizitator/utilizator prin trimiterea unei cereri la marketing@romcrete.ro

Pentru alte informații cu privire la datele sale, precum și la prelucrarea și protecția acestora, oricine poate contacta responsabilul cu protecția datelor din cadrul Romcrete Echipamente S.R.L (responsabilul cu protecția datelor) la adresa de e-mail marketing@romcrete.ro și la numărul de telefon +40 371 504 025.  În cazul în care persoana în cauză consideră că nu este mulțumită de răspunsul sau de modul general de colectare, prelucrare și gestionare a datelor sale, este informată că are dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă (Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Romcrete Echipamente S.R.L prin persoanele împuternicite de către aceasta este obligată să asigure măsuri tehnice și organizatorice pentru a proteja datele cu caracter personal, pe cât posibil, împotriva distrugerii sau pierderii accidentale sau ilegale, a modificării, a divulgării sau accesului ilegal și a prelucrării ilegale.

Persoanele împuternicite au obligația contractuală de a păstra confidențialitatea datelor și de a nu dezvălui sau de a permite accesul la acestea unei terțe părți fără notificarea prealabilă a persoanei în cauză, cu excepția cazurilor prevăzute în mod expres de lege.

Datele nu vor fi utilizate în alte scopuri decât cele menționate în această politică fără notificarea prealabilă a acestuia și, dacă este cazul, fără consimțământul său.