Garanție

Garanţia standard

Graco garantează că toate echipamentele și produsele inscripţionate cu acest nume nu prezintă defecte de fabricaţie la data vânzării.

Cu excepţia unor eventuale garanţii speciale, extinse sau limitate, Graco se însărcinează să repare sau să înlocuiască, timp de douăsprezece luni de la data cumpărării, orice piesă a echipamentului a cărei defecţiune va fi constatată de către Graco sau un service partener.

Această garanţie se aplică doar dacă echipamentul a fost montat, pus în funcţiune şi întreţinut conform recomandărilor menționate în manualul operațional.

Această garanţie nu acoperă următoarele:

  • Degradarea generală, precum şi orice defecţiune, deteriorare sau uzură cauzată de instalarea defectuoasă.
  • Folosirea improprie, abraziuni, coroziuni, întreţinere necorespunzătoare sau improprie.
  • Neglijenţă, accidente, modificări aduse structurii sau înlocuirea unor piese cu unele de altă provenienţă.
  • Defecţiuni, deteriorări sau uzuri cauzate de incompatibilitatea echipamentului Graco cu accesorii de altă provenienţă,
  • Defecţiuni, deteriorări sau uzuri cauzate de itervenții, execuţie, montaj, exploatare sau întreţinerea, echipamentelor de către persoane neautorizate.
  • Această garanţie este condiţionată de returnarea pe cheltuiala clientului a echipamentului care se susţine a fi defect către un distribuitor autorizat Graco, pentru verificarea respectivului defect.
  • Dacă se va constata că defectul este real, Graco va repara sau înlocui cu titlu gratuit orice piese defectă. Echipamentul va fi returnat cumpărătorului, transportul fiind suportat de companie.
  • Dacă la verificarea echipamentului nu se vor constata defecte de fabricaţie, se vor efectua reparaţii la un tarif rezonabil, în care vor intra costul pieselor de schimb, al manoperei şi al transportului.

PREZENTA GARANŢIE EXCLUDE ŞI SUPLINEŞTE ORICE ALTE GARANŢII, EXPRESE SAU IMPLICITE, INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA ACESTEA, GARANŢIA DE VANDABILITATE SAU CEA DE POTRIVIRE PENTRU UN ANUMIT SCOP.

Unica obligaţie a Graco şi unicul drept al cumpărătorului pentru orice încălcare a garanţiei va fi conform celor specificate mai sus.

Cumpărătorul consimte că nu va mai avea la dispoziţie nici un alt drept la reparaţie (inclusiv, dar fără a se limita la acestea, cel de a cere daune incidentale sau de consecinţă pentru pierderi de profit, de vânzări, vătămări corporale sau prejudicii materiale, precum şi pentru orice altă pierdere incidentală sau de consecinţă). Orice acţiune juridică ce ar invoca încălcarea garanţiei trebuie iniţiată în termen de cel mult doi (2) ani de la data cumpărării.

GRACO NU OFERĂ NICIO GARANŢIE ŞI NU RECUNOAŞTE NICIO GARANŢIE IMPLICITĂ DE VANDABILITATE SAU DE POTRIVIRE UNUI ANUMIT SCOP, ÎN LEG ĂTURĂ CU ORICE ACCESORII, ECHIPAMENTE, MATERIALE SAU COMPONENTE PE CARE GRACO LE COMERCIALIZEAZĂ, DAR NU LE PRODUCE.

Aceste produse care nu sunt produse de Graco, dar sunt comercializate de Graco (de exemplu motoare electrice, întrerupătoare, furtunuri etc.), beneficiază, dacă este cazul, de garanţie din partea producătorului lor. Graco va oferi cumpărătorului, în limite rezonabile, asistenţă în
formularea eventualelor reclamaţii de încălcare a garanţiilor respective.

În nicio împrejurare Graco nu va fi răspunzătoare pentru daune indirecte, incidentale, speciale sau de consecinţă, rezultate din faptul că Graco a furnizat echipament în aceste condiţii, precum şi din punerea la dispoziţie, acţionarea sau exploatarea oricăror produse sau alte bunuri vândute prin prezentul document, fie din cauza unei încălcări a contractului, a garanţei, din neglijenţa Graco sau din alte cauze.